Disclaimer

BVH Display

BVH Display B.V. besteedt veel aandacht en zorg aan de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website. Echter kunnen wij onjuistheden niet volledig uitsluiten. Wij zullen, indien verstrekte informatie op deze website onjuistheden of tekortkomingen vertoont, de grootst mogelijke inspanning leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren.

BVH Display B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door BVH Display B.V.

Toestemming tot het gebruik van getoonde informatie of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.