Privacy

BVH Display

Privacyverklaring

BVH Display b.v. respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.

Contactgegevens
BVH Display b.v.
Galile√Įstraat 43
7131 PE Lichtenvoorde
Telefoonnummer:        +31(0)544 37 12 32
E-mailadres:                info@bvhdisplay.nl
Website:                      https://www.bvhdisplay.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het geval van aanmelding voor een van onze diensten wordt er gevraagd om diverse persoonsgegevens te verstrekken. Deze zullen wij gebruiken om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van BVH Display b.v. en zullen intern worden gebruikt. Wij zullen de gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor -en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Doeleinden en rechtsgronden
BVH Display b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (primair) op de grondslag van noodzakelijkheid dan wel op basis van uitdrukkelijk verkregen toestemming.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
In de regel geldt dat geen bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt. BVH Display b.v. verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dan wel voldaan is aan de in artikel 9 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde voorwaarde.

Cookies
BVH Display b.v. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat (bij een eerste bezoek aan de website van BVH Display b.v.) wordt opgeslagen in uw browser van uw digitale informatiedrager, zoals uw computer, tablet dan wel smartphone. BVH Display b.v. maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag bij te houden zodat BVH Display b.v. u kan voorzien van op maat gemaakte content en advertenties. Bij uw eerste bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies te accepteren of niet te accepteren.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens
Gegevens die door de klant aan BVH Display B.V. zijn verstrekt zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden doorgegeven anders dan noodzakelijk ter uitoefening van onze dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat BVH Display b.v. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. BVH Display b.v. zal zich in een dergelijk geval te allen tijden aan de daarvoor geldende wetten en regels houden.

Bewaartermijn van de gegevens
BVH Display b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit zal nooit langer dan twee jaar zijn.

Rechten van betrokkene
U heeft altijd het recht op inzage, recht op dataportabiliteit, recht op rectificatie, recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken en recht op vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistiek en instellen van een rechtsvordering. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. BVH Display b.v. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door BVH Display b.v. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Slotbepaling
U dient zich ervan bewust te zijn dat BVH Display b.v. niet kan uitsluiten, en derhalve niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat derden, op wat voor wijze dan ook, onrechtmatig toegang krijgen tot persoonlijke informatie van onze servers/database.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele veranderingen zullen worden gepubliceerd in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.