Privacy

BVH Display

BVH Display B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.

In het geval van aanmelding voor een van onze diensten wordt er gevraagd om diverse persoonsgegevens te verstrekken. Deze zullen wij gebruiken om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van BVH Display B.V. en zullen intern worden gebruikt. Wij zullen de gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. BVH Display B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door BVH Display B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Gegevens die door de klant aan BVH Display B.V. zijn verstrekt zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden doorgegeven anders dan noodzakelijk ter uitoefening van onze dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat BVH Display B.V. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. BVH Display B.V. zal zich in een dergelijk geval te allen tijden aan de daarvoor geldende wetten en regels houden.

U dient zich ervan bewust te zijn dat BVH Display B.V. niet kan uitsluiten, en derhalve niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat derden, op wat voor wijze dan ook, onrechtmatig toegang krijgen tot persoonlijke informatie van onze servers/database.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele veranderingen zullen worden gepubliceerd in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.